הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות – אתר "ונדינג-האוס" - VendingHouse

תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך: 9/4/2012

1. מטרת הצהרת הפרטיות באתר זה הוא להסביר לך, הגולש, מהם נוהגי שם בעלי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר להם על ידי הגולש או הנאסף על ידם במסגרת שימוש הגולש באתר.

2. המידע הנאסף ודרכי איסופו - בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עליך מידע אשר נמסר על ידך ביודעין וכן ומשמש לצרכים סטטיסטיים לדוגמה, מידע הנמסר ממך כאשר אתה מבקש ליצור עמנו קשר – מידע זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך בכתובת המייל שלך ובמספר הטלפון שלך או בפרטים נוספים אשר אתה מעוניין לנדב.

3. רישום לשירותים - ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים, בעלי האתר יבקשו ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים ולא מעבר לכך.

4. מאגר המידע - הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעלי האתר ובאחריותם.

5. השימוש במידע - השימוש במידע שנאסף ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:

  • שימוש תקין בשירותים השונים באתר.
  • שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  • התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים המותאמים לתחום ההתעניינות שלך.

6. דיוור ישיר -

  • בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם באמצעות הדואר האלקטרוני מידע בדבר שירותי החברה או מידע שיווקי ופרסומי.
  • מידע כזה ישוגר אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
  • בעלי האתר לא ימסרו את פרטיך למפרסמים, אף שהם רשאים להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית.

7. מסירת מידע לצד ג' - בעלי האתר לא יעבירו לצד שלישי את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:

  • כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, מצד ג'.
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלי האתר שתחייב חשיפת פרטיך.
  • במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

8. אבטחת מידע

בעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.

9. זכות לעיין במידע - על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו באמצעות פנייה ל adsite.cc@gmail.com. בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך ימחק ממאגר המידע.

10. שינויים במדיניות הפרטיות - בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תישלח על כך הודעה לגולשים אשר אישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.